Когато човек е изправен пред важни събития, той често се пита – кога е най-подходящото време да направя това? Дали ще сме щастливи, ако точно сега слключим брак или да изчакаме до следващи месец? В кой ден да планираме секцио за раждането на детето ни? Астрологията много отдавна има точните отговори чрез астрологията на избора.

Какво е елективна астрология?

Елективната астрология, известна още като астрология на избора на момент (election – избор) или астрология на събитията (event astrology), е вид практика, позната още от древността в повечето астрологични традиции. При нея астрологът препоръчва най-подходящото време за провеждане на дадено събитие въз основа на астрологична прогноза за периода.

Елективната астрология се занимава с избора на най-добрия момент за дадено събитие. Целта е да се стигне до деня и началния час, при който планираното събитие да започне, за да доведе до най-предпочитания резултат.

Счита се, че според картата в момента на началото на събитието може да се прогнозира протичането му. И най-вече, да се гарантира желания резултат.

Но тъй като никога няма перфектно разположение на звездите за дадена дейност, акцентът е върху избягването на неблагоприятни разположения в картите. Винаги има и нехармонични аспекти, затова се търси оптимален баланс.

Исторически, тази практика е използвана за планиране на битки и важни държавни дела от царе и императори. Понастоящем тя е достъпна за всички и се ползва при планиране на редица лични събития, като сватби, раждане със секцио, закупуване на имоти, важни пътувания.

В наше време, като елективна астрология можем да разглеждаме и общите прогнози за даден бъдещ период – например, за предстоящия месец или година. При тях астролозите посочват кои дни за какви видове дейност са подходящи, като анализират аспекти и знаци на планетите.

Обща астрологична прогноза за 2021 година – Смяна на две епохи

История на елективната астрология

Елективната астрология като насоки как да се живее според звездите е била използвана още от вавилонците 16 век пр.н.е. Тази практика, както и други вавилонски форми на астрология по-късно са предадени на египтяните и персите.

Ранните ведически астролози (Индия) също са използвали по-усъвършенствана форма на елективната астрология, известна като Мухурта. Тя е била използвана за избор на началото на яджна, за планиране на пътувания, военни действия, брак, а в съвременността – дори за снимане на филми.

Началото на съвременната елективна астрология, както и повечето други астрологични практики, може да бъде проследено към петата книга на трактатите на Доротей от Сидон/ Dorotheus of Sidon‘ на гръцки език по темата,Carmen Astrologicum от 1 век сл.н.е. Това се счита и за най-старият трактат по елективна астрология (според Holden, James H. (2006). History of Horoscopic Astrology. American Federation of Astrologers) .

Интересен пример за прилагането на елективна астрология е основаването на град Багдад през 762 година. То е доста добре документирано: астролозите на Халиф ал-Мансур са избрали датата 31 юли, около 2 часа следобед, за да се случи при асцендент (изгряващ знак) Стрелец. Този знак се свърза с богатство, разрастване, късмет в най-общия смисъл, космополитност и популярност. Стрелецът изглежда е проработил, защото и днес Багдат е един от известните градове в цял свят с богата култура и история.

Как работи елективната астрология?

На астролога се възлага да планира събитие, което неговият клиент възнамерява да извърши/ инициира в даден период от време. Очаква се астрологът да посочи най-благоприятните за събитието дата и час, когато клиентът да предприеме желаното действие.

Методът за достигане до тези препоръки и заключения се основава на анализ на движението на светилата и планетите и аспектите между тях през посочения период. Избира се точната земна локацията на събитието. Използват се:

 • Картата на реалната звездна обстановка в посочения момент
 • Наталната карта на клиента/ поръчителя, за да се прогнозира дали желаното събитие е възможно за него и кога да се очаква и планира, според личната прогноза

Прилагат се общите символи за астрологията, където всяко небесно тяло означава специфична тема, Например, ако въпросът е свързан с раждане на дете (планиране на секцио), се гледа:

 • Да няма тежки аспекти в транзитната карта сама по себе си, защото тази карта ще стане Натална за роденото дете
 • Да няма нараняващи аспекти към Луната на майката в нейната натална карта към момента на планираното раждане, защото самото раждане протича по Луна.

Планиране според Луната

Елективна карта на събитието

В елективната астрология картата на събитието е хороскоп, построен за датата, часа и мястото на даденото събитие. Тази карта се тълкува, за да се придобие представа за характера и влиянието на събитието. Тя дава и перспектива за възможните следващи събития, произтичащи от него.

Астролозите могат да построят карта и създадат хороскоп за важно събитие и да го интерпретират подобно на всеки рожден хороскоп.

 • Ако събитието е лично – като сключване на брак – хороскопът ще даде насоки какво двойката може да очаква по време на брачния си живот.
 • Ако избраното събитие засяга цяла държава – например, избор на парламент, то може да се интерпретира както протичането на събитието (изборите), така и последиците и резултатите от тях.

Подобно на наталната карта, която се изчислява за действителния момент на раждане на даден човек, картите на събития показват началото на събитието и неговия потенциален “живот”, кулминация и резултат. И въпреки, че не става дума за хора, тълкуванията и техниките за прогноза – Транзити, Прогресии, Солари – на събитията са сходни.

Как прогнозната астрология ни помага в подготовката за бъдещето?

Кога е най-подходящият момент за…?

Когато става въпрос за събитие, е особено важно да се отбележи кога реално започва то. Кой точно момент ще изберем за начален? Дори минутите могат да променят прогнозата! Според характера на събитието, следва да се разсъждава логично кога неговата основна тема е активирана.

Ето някои идеи как да определим точния момент:

 • Сключването на договор (включително на граждански брак) – при полагането на подписите
 • Сключването на църковен брак – когато свещеникът обявява двойката за женени
 • Операция – при първата манипулация спрямо пациента (например, поставяне на упойка)
 • Запознанство и начало на връзка – двама души може да са заедно на едно място дълго време, но началото на връзката им да е по-късно, при първия по-близък контакт. Например, съученици излизат на среща чак 2 години след като са учили в един клас.
 • Наемане на работа – когато двете страни си стиснат ръцете след договореностите
 • Закупуване на имот – в момента на вписване на сделката от нотариус

Разбира се, не винаги е възможно да се осъществи точното планирано време за всяко събитие. Пример за това би била раждане със секцио или друга хирургическа намеса. Човек зависи от много фактори. В този случай клиентът обикновен има избор от няколко дати. Достатъчно е астрологът да посочи най-благорпиятният от тези дни, макар и без точния час, когато негативните аспекти ще са минимални.

Елективната астрология има общо с хорарната астрология, защото и двете практики се фокусират върху времето и анализират събития и тяхното краткосрочно развитие. Но чрез хорарната, например, може да се търси изчезнала вещ или да се пита за случило се вече събитие.

При хорарната практика астролозите търсят отговора на зададен въпрос въз основа на точния час, в който е зададен този въпрос, Например, намирането на вещи зависи от това кога някой е попитал за тях, а не от момента на тяхното реално изчезване (самото събитие). Хорарите обикновено работят с изясняване на минали събития, а не с планирането на бъдещи.

Седмичен бюлетин с актуални прогнози и специални предложения

Поверителност на данните