Прогнозата за бъдещето е една от най-важните насоки при астрологичните занимания. Това обикновено е и най-главната причина хората да търсят съвет от астролог и поръчват астро хороскопи, а астролозите да гледат към небето.

Добре е да знаете, че астролозите използват различни техники, за да „погледнат в бъдещето“ на дадено лице. Това е така, защото съществува избор от няколко методи за анализ, използвани за прогнозиране и планиране на бъдещето. Най-популярните и предпочитани методи за прогноза са:

 • Транзити или влиянието на актуалната обстановка към момента
 • Вторични прогресии или заложеното в съдбата на човека
 • Слънчево възвръщане (Солар) или карта за настоящата година
 • Символични дирекции със слънчевата дъга или принципът градус-година
 • Лунно възвръщане или емоционалната нагласа за всеки месец

ПОРЪЧАЙ ПЪЛЕН ПРОГНОЗЕН ХОРОСКОП ПО ТРАНЗИТИ, ПРОГРЕСИИ И СОЛАРЕН

Всички тези методи прогнозират бъдещето, но се различават помежду си според техниката – какви астро карти е построяват, кои звездни явления се разглеждат чрез тях и каква е тяхната интерпретация. Но нашата цел с тази статия не е да ви учим как технически работят различните прогнозни техники.

Искаме да Ви покажем колко различни гледни точки може да има в прогнозната астрология за един и същи бъдещ период и как всяка техника улавя и се фокусира върху различни аспекти на възможните събития.

За да разберете кои теми е вероятно да се проявят във всеки конкретен момент, препоръчително е да комбинирате два или три различни прогнозни метода. Това сравнение може да покаже кои определени теми са подчертани и за какво възможно събитие говорят.

1. Прогнозна астрология чрез Транзити към рождената карта

Транзитите са външните влияния, които ни предизвикват и форсират да направим промени в живота си и в отношението си към света. Те ни носят радост, тъга, стрес, спокойствие, всякакви емоции – като извеждат на преден план части от самите нас и ни принуждават да се изправим срещу тях и да ги преживеем като събития.

Транзитите винаги се отнасят към наталната карта и са най-често срещаният и най-лесен метод за астрологична прогноза,

Проучването само на транзитите дава яснота кои точки в рождената карта са активирани за даден период от време и по какъв начин.

Наталната (рождената) карта представлява момента снимка на небето в минутата, в която всеки поема първия си дъх. Тази карта е символ на човека като характер и на живота, който следва да изживее. Всеки носи своята натална карта със себе си през целия ход на живота си и всяка прогноза се отнася към нея.

При продължаващото си движение планетите формират връзки с планетите и точките в индивидуалните натални карти. По този начин те ги активират, за да се проявят заложените във всеки от нас характер и житейски събития.

Транзити към Натална / Рождена карта

Транзитите стимулират това, което вече е в нас! С други думи, те подчертават части от собствения ни характер и психологически тип, както и задействат събитията, които са заложени, за да ги изживеем.

Цикли на транзитните планети

След раждането, планетите и светилата продължават своето движение и то се случва на цикли – всяка планета прави обиколка през зодиакалните знаци с различна скорост и затова в някакъв момент се връща на мястото, където е била на рождения ден, респ. в наталната карта.

Ето колко време продължават циклите на всяка планета (за колко време се връща в началната точка, след като е преминала през целия зодиак):

 • Луна – 28 дни
 • Слънце – 1 година
 • Меркурий – 12-14 месеца
 • Венера – 10-12 месеца
 • Марс – 2 години (687 дни)
 • Юпитер – 12 години
 • Сатурн – 28-29 години
 • Уран – 84 години
 • Нептун – почти 164 години
 • Плутон – 248 години

Колкото по-бавна е планетата, толкова събитието по транзита е по-рядко и съответно, по-важно.

Например, Венера се връща на даден градуси всяка година, следователно наистина можем да проследим цикличността на събитията, но едва ли всяка година ще имаме супер важно събитие само по Венера. Ако това е Юпитер обаче, събитието ще се повтаря на 12 години, което ще е по-важно.

Как да анализирате транзитите

Когато се анализират транзитите, е най-добре първо да се разгледат най-бавно движещите се планети. Работата отвън-навътре е най-добра, защото по този начин се получава по-широк преглед на дълготрайните условия.

Започва се от края на Слънчевата система: Плутон, Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер. По този начин се получава общата атмосфера или „контекст“, преди да се донастроят прогнозите с транзитите на личните планети – Марс, Венера и Меркурий.

След това трябва да се отсеят най-важните транзити:

 • Когато планетата застане върху важна точка в рождената карта, защото съвпадът е най-силната активация. Например, върху друга рождена планета.
 • Когато планетата влезе в даден дом на рождената карта.
 • Когато планетата се върне на мястото, на което се намира в рождената карта.

При всички тези случаи със сигурност можем да очакваме важно събитие, коетото зависи от характера на планетата и точката в рождената карта, която е активирана. Колкото по-бавна е планетата, толкова по-важно и дълготрайно е събитието.

Ето някои други, по-маловажни транзити и цикли, които можете да наблюдавате:

 • Всеки месец, когато Луната е във знака на Вашето Слънце (преминава върху него) – това е енергийно силен за Вас ден
 • При 2-годишния цикъл на Марс, през годината когато Марс се приближава към своята рождена позиция, вашата физическа енергия ще се увеличава и съответно ще намалява, когато се отдалечава.

Например, ако Вашият Марс се намира в Овен, ще имате прилив на енергия докато Марс идва от Везни към Овен и ще губите от силата си когато се отдалечава и преминава от Овен към Везни. По цикъла на Марс можете да планирате и личния си бизнес.

 • Когато Новолунието попадне върху планета или важна точка в картата Ви, това предполага повишено внимание върху тази област за следващия лунен месец.

Например, при Новолуние върху натална Венера, ще изпитате „ново начало“ по въпросите на Венера – любов и пари.

Планиране според Луната

ПОРЪЧАЙ ГОДИШЕН ХОРОСКОП ПО ТРАНЗИТИ И ПРОГРЕСИИ

2. Прогнозна астрология чрез Вторични прогресии

Вторичните прогресии разкриват нашите заложени по рождение дълбоки вътрешни цикли на зрялост и растеж, показвайки ни как се разгръща личността чрез житейските събития.

Тази техника се базира на символиката “ден година”, при която всеки ден след рождения е прогноза за съответната година на човека. Например, ако човекът е роден на 1ви март 1970, картата за 20ти март 1970 ще е символична за неговата 20та година от живота. Затова при прогресиите се наблюдава движението на звездните тела в продължение на 80-90 дни след рождения ден, ако приемем, че човекът живее 80-90 години.

Смисълът на Вторичните прогресии е да се проследи как заложеното в рождената карта се развива постепенно и плавно, независимо от външните влияния (каквито са транзитите). По тази причина

Вторичните прогресии се свързват с идеята как човек сам, година след година, реализира своя потенциал като личност и сбъдв съдбата, която душата му е избрала.

Прогресии в астрологията и Пътя на Душата

Ето някои от астрологичните явления, които се интерпретират при Прогресите:

Когато Слънцето, Меркурий, Венера или Марс сменят знака си

Сами се досещате, че когато наблюдаваме движението на тези планети в рамките на 90 дни

 • Слънцето ще сменя знака си на всеки 30 дена
 • Меркурий и Венера – също горе-долу на 20-30 дни
 • Марс – на около 40-50 дни.

Като обърнем дните в години, разбираме защо промяната на знака показва важни събития. Те се случват веднъж на 20 – 40 години и променят съществено обстоятелствата в живота на човека. Например, в зависимост от това колко дълго живее човек, прогресиращото Слънце сменя знака си до 3 пъти през целия му живот.

 • При прогресиращото Слънце обикновено има много ясна промяна в общата житейска ориентация и реакциите на човека към неговата среда. Възможни са много събития като нов вид дейност, преместване на дома, промяна в семейството, цялостно преподреждане на живота и приоритетите, ново самочувствие. Принципът е „край на старото и добре дошло на новото“. По подобен начин:
 • при промяна на знака на Меркурий, се очаква най-вече нова работа и преместване на дома;
 • при Венера – нов вид романтични връзки, нова любов или промяна в статута на съществуващата връзка, ново обкръжение, промяна във финансовите обстоятелства;
 • при Марс – нов бизнес, нов тип партньори-мъже, нов етап във физическата активност.

Периодът от 1-2 години, преди преминаването на планетата в нов знак, често е доста критичен и в него се случват много промени, свързани с темата на тази планета. Преди да се промени знака, може да има известен страх и дори усещане, че нещата ни се „отнемат“. Възможни са прибързани или лоши решения, поради тези опасения и чувството за спешна нужда от действия.

Цикъл на Прогресивната Луна

Луната е най-бързо движещото се тяло и в Прогресиите и служи за активатор на цялата карта. Тя преминава през всички точки на натална карта за около 27-28 години. Наблюдаваме дома и знака, в който се движи, както и Лунната фаза.

 • Домът в наталната карта, през който преминава прогресивната Луна, представлява областта от нашия живот, която е на фокус. Във всеки дом престоява около 2-3 години.
 • Знакът прогресивната Луна показва преобладаващата емоционална нагласа от този период от време (той се сменя на 2.5 години).
 • При преминаването на Луната през ъгловите точки на картата – Асцендент, Десцендент, Дъно и Връх – задължително имаме важно събитие в личния живот.
 • Фазата на прогресивната Луна продължава около 28 години, затова в един живот може да имаме най-много 3 такива фази. Те се свързват с най-важните житейски задачи на човека за тези периоди, а конкретната фаза показва докъде е стигнал той/тя в изпълнението на тези задачи.

Комбиниране на транзити и прогресии в прогнозната астрология

При работата по астрологичната прогноза търсим повторения в активирането на планети и теми, за да потвърдим важните събития през периода.

Много полезна техника е създаването на тройна карта-колело с

 • наталната карта в центъра,
 • вторичните прогресии във второто колело и
 • транзити във външното (третото) колело.

По този начин можем лесно да видим транзити както към наталната карта, така и към прогресивната карта и връзките между планети и домове в трите карти. Това ще ни помогне да видим общата картина по отношение на общите теми.

Когато едновременно изследваме транзитите към наталната карта и събитията в прогресивната, ще установим, че значимите събития винаги се потвърждават.

По подобен начин, Едногодишният хороскоп-прогноза на AstroScript “Накъде отивам” комбинира Транзити и Прогресии за период от 12 месеца.

3. Прогнозна астрология чрез Слънчево възвръщане (Солар)

При прогнозата по Слънчево възвръщане (още Слънчева революция, Соларен хороскоп или просто Солар) се използва напълно различна техника. Хороскопите се изчисляват за точния момент, когато Слънцето се върне в наталната си позиция, което се случва всяка година в рамките на 2 дни около рождения ден.

ПОРЪЧАЙ СВОЯ СОЛАРЕН ХОРОСКОП СЕГА

Кои са най-важните части от соларния хороскоп, които се анализират?

 • Знакът на Асцендента на солара ще покаже каква е годината и как човек ще подхожда към събитията и хората. Например, с Овен на Асцендента човек ще се отличава с с повишена енергия и предприемчивост и може би с известно нетърпение, а годината ще постави ново начало в дейността му.
 • Къде попада Асцендентът в рождената карта – посочва коя сфера е активирана през годината, особено ако има съвпад с планета
 • В кой дом се намира Слънцето в соларната карта и какви аспекти прави.
 • Също, в кой дом е Луната и в кой знак – посочва къде е сърцето на човека, как ще преминават дните му, какво ще го вълнува.

Тези хороскопи се интерпретират по подобие на рождените карти – но не толкова да покажат характера на човека, а като възможни събития според разположението на планетите по домове и връзките между тях. Има се предвид и ограничението, че соларите са като рпограма за годината и са в сила само от един рожден ден до следващия.

Хороскопът Солар или прогноза за една рождена година

Различни техники за прогноза, различни хороскопи

Хороскопите, които се базират на различни методи за прогноза, предлагат различни подходи и гледни точки към периода. Затова имаме различни интерпретации, а текстовете и съдържанието на прогнозите по Транзити, Прогресии или Солар са напълно различни. Това е така, защото по различен път се достига до прогнозата за разглеждания период от време.

Помнете, че тогава, когато има много важно събитие, то ще се “вижда” от всеки един прогнозен метод, но пътят към прогнозирането му е различен.

онякога някои второстепенни събития се откриват само с един вид техника, а липсват в другите, но най-важните се виждат навсякъде!

Затова астролозите използват едновременно поне 2-3 техники, за да потвърдят прогнозата си. Изводът е, че най-пълна прогноза ще имате когато съберете и сравните всички прогнозни хороскопи за дадения период.

В нашия комбиниран хороскоп “Всичко за годината” предлагаме комбинирана прогноза по трите метода: Транзити Прогресии и Слънчево възвръщане за период от една година.

Седмичен бюлетин с актуални прогнози и специални предложения

Поверителност на данните