ТРАНЗИТ (прев.буквално: преминаване) се случва, когато действителна движеща се планета формира аспект (ъгъл) към част от наталната карта – планета или начало на дом. Когато този аспект (ъгъл) стане с точните градуси, транзитиращата планета задейства съответния фактор в рождения хороскоп.

Транзитите към натална карта са сред основните и най-важни предсказателни методи в астрологията. Те са прост, но мощен инструмент, който помага да се разбере кои теми в живота на човека ще бъдат доминиращи през определен период от време. Те са оснонва част и от нашия Хороскоп Едногодишна прогноза.

Транзитите най-често се разглеждат спрямо наталната карта на човека. Активираните теми се определят от транзитните (преминаващите) планети. Говорим за транзити и тогава, когато дадена планета се движи през определен дом в наталната карта.

ПОРЪЧАЙ СВОЯ ГОДИШЕН ХОРОСКОП ПО ТРАНЗИТИ

Транзитите на бавно движещите се планети Сатурн, Уран, Нептун и Плутон се считат за по-важни от тези на Юпитер, светилата Слънце и Луна и бързо движещите се планети Меркурий, Венера и Марс. Прилага се правилото, че ефектът от транзита се увеличава, колкото по-бавно се движи дадената планета. Но няма практика да се сравнява силата и значението на транзитите на различните планети, защото всяка си има своя символика и транзитът ѝ действа по свой начин.

Тълкуване на Транзити към натална карта

Преди всичко, първо е важно да разберете каква роля играе транзитната планета в наталната карта, т.е. нейното положение по дом и знак и аспектите, които тя формира към другите части на хороскопа. По този начин ще определите каква роля ще има тази планета в наталния хороскоп и съответното каква е основната енергия, която ще работи при нейните транзити.
Ако дадена планета има само хармонични аспекти в рождената карта и е благоприятно разположена по знак и дом, то нейните транзити ще действат стабилизиращо – дори когато формира нехармонични аспекти, това ще бъдат кратковременни предизвикателства с благоприятен край.

Транзити

 

Значение на транзитите на всяка от планетите

Транзитите на десетте планети се свързват със следните теми и възможни събития:

 • Транзитите на Луната описват емоционалната атмосфера или настроенията ан човека
 • Транзитите на Слънцето осветляват определен проблем, улесняват съзнателното му възприемане и осъзнаване
 • Транзитите на Меркурий показват интелектуална дейност, комуникация и пътуване на къси разстояния
 • Транзитите на Венера се отнасят до чувствените възприятия, взаимоотношенията, естетиката и изкуство
 • Транзитите на Марс могат да енергизират и активират дадена област в живота, но също така трябва да се внимава за провокиране на конфликти, кавги и инциденти
 • Транзитите на Юпитер отключват възможности за растеж във въпросната област на живот, както в интелектуален и философски смисъл, така и на материален план

Транзити на Юпитер през Домовете на Наталната Карта

 • Транзитите на Сатурн означават фази, когато човек бавно постига зрялост и трябва концентрирано да работи върху това, което е от съществено значение във въпросната област на живот; но може да донесе и ограничение, разочарование или повишена отговорност

Транзити на Сатурн през Домовете на Наталната Карта

 • Транзитите на Уран в идеалния случай са обновяващи и освобождаващи влияния, но носят също неочаквани и нежелани обрати на събитията, могат да бъдат причина за повишен стрес и безпокойство за хората, които се страхуват от промяната
 • Транзитите на Нептун повишават емпатията и чувствителността, но могат също да създадат разочарование, загуба на илюзиите и размиване на представите
 • Транзитите на Плутон разрушават из основи или реформират съществуващи структури, които са остарели и могат да доведат до лечебни процеси, които ни дават по-голямо усещане за цялост.

Транзити на Плутон към наталната карта

ПОРЪЧАЙ ХОРОСКОП ТРАНЗИТИ КЪМ НАТАЛНАТА ТИ КАРТА

Период на действие на транзита

Най-слаби са ефектите на транзитните светила – Луна и Слънце – и ако изобщо се усетят, продължават от няколко часа до един-два дни. Както знаете, Луната преминава през зодиака за 28 дни, а Слънцето за година, затова и техните транзити са толкова често повтарящи се, че рядко се свързват със значими събития.

Докато транзитите към наталната карта на Сатурн, Уран, Нептун и Плутон често показват събития или процеси, променящи хода на живота.

Когато транзитна планетата преминава през даден дом, най-важните моменти са два: когато тя влезе в дома и когато излезе. Тогава става очевиден смисъла на транзита и каква функция е имал за този дом (съответно, сфера в живота на човека).

Как прогнозната астрология ни помага в подготовката за бъдещето?

Транзити с ретроградно движение

Както знаете, всички планети понякога се движат ретроградно. Това не е буквално обратно движение около Слънцето, а просто забавяне – относително спрямо движението на останалите планети – което от земята изглежда като обратно или ретроградно движение.

Поради своето ретроградно движение, всички планети понякога преминават през едни и същи градуси на наталната карта по три пъти. Най-често това се случва с транзитиращите Сатурн, Уран и Нептун. А като най-бавни планети, Нептун и Плутон може да преминат през някои позиции на зодиака до пет пъти.

Това се нарича трикратен или петкратен транзит и може значително да удължи продължителността на действие на транзита:

 • в случая с Юпитер – задържането му около дадена позиция може да варира от няколко седмици до месец;
 • със Сатурн – до една година,
 • с Уран, Нептун и Плутон – две или три години.

ВИЖ ГОДИШНИТЕ ТРАНЗИТИ КЪМ ТВОЯТА НАТАЛНА КАРТА

Трикратен и пет-кратен транзит

Разбираемо е, че когато имаме трикратен или петкратен транзит към дадена планета във Вашата натална карта, то процесите ще са по-продължителни и бавни. Те ще се развиват на етапи от активно действие при директното движение и повторения с корекции при ретроградното.

 1. Като правило, семената на процеса се засяват в първата част на транзитния цикъл – когато транзитната планета за първи път „удари“ съответната точка в наталната карта;
 2. Кулминацията на проблема или кризата се достига в средата на този цикъл, когато транзитната планета се обърне и премине ретроградно през съответната точка;
 3. И накрая, ситуацията се разрешава около времето, когато транзитната планета премине за трети и последен път над наталната точка и затвори цикъла на влиянието си.

Ние често виждаме промяната или усещаме възможността за окончателно разрешение на ситуацията когато транзитната планета се обърне директно след своя ретрограден период, но преди да премине отново над наталната точка. Ако опитът ни с транзита е бил кризисен, тогава се чувстваме значително освободени и обнадеждени. Това е така, защото планетата, която ретроградното движение се усеща като зацикляне и безизходица, а обръщането директно – като светлина в тунела и добиване на решителност.

Транзитите на бързите планети Меркурий, Венера и Марс се считат за по-значими, ако се случат по време на тяхно ретроградно движение и имаме трикратно преминаване през един и същ градус на наталната карта.

За сравнение, всички тези планети могат да минат през даден градус и много бързо, без ретроградно движение. Тогава събитията ще се случват рязко, помитащо и необратимо, от раз.

Натална карта с транзит

Активиране на транзитите

Дълготрайният характер на транзитите на по-бавните планети върху точка в наталната карта означава, че тяхното конкретно действие се активира от други фактори. Това може да бъде:

 • Новолуние или пълнолуние – като затъмненията ще действат значително по-силно
 • Транзит от по-бързо движещите се планети; особено Марс, защото той носи подбуждащ принцип
 • Активиране на транзитната планета в нейната наталната позиция от друг транзит

В тези случаи реално имаме: натална карта, върху която следим бавните и бързите транзити към дадена натална точка.

Влияние на Луната днес – фаза, знак, Луна без курс

Аспекти на транзитните планети

Честа практика е да се концентрираме върху основните. мажорни аспекти – съвпад (0 градуса), секстил (60 гр), квадрат (90 гр), тригон (120 гр) и опозиция (180 гр) – но със сигурност не е грешка да се разглеждат и така наречените второстепенни/ минорни аспекти, поне в случая на бавно движещите се планети.

Съвпадът на транзитната планета с планета в наталната карта, като цяло е най-важен и силен. Следващите по сила са квадратът и опозицията, така наречените нехармонични аспекти и накрая секстилът и тригонът ( хармонични аспекти).

Разграничението обаче между харомични и напрегнати аспекти има по-малко смисъл, когато действат транзитите на бавните планети – те просто активират дадена тема. При малефиците (зловредните) планети Сатурн, Уран, Нептун и Плутон хармоничните аспекти улеснят справянето с промените, които те възвестяват, но процесите като цяло не са никак леки.

Орбиси на аспектите при Транзити

Не е възможно да се даде категоричен отговор на въпроса доколко колко градуса преди и след точния аспект той може да се счита за валиден, или с други думи, колко да бъде орбиса на аспекта. Чувствителните хора, които са по-възприемчиви към фините енергии и които са по самовглъбени, вероятно ще усетят транзитите на по-бавните планети много преди аспектът да стане точен и също така ще бъдат възприемчиви към ежедневните промени и нюанси на по-бързо движещите се планети.

Първоначалната препоръка е да се използва орбис от един градус, което означава, че транзитът се счита за валиден, когато е един градус и един след точния. След това орбисът може да бъде увеличен до 3 или дори 5 градуса като се направят наблюдения, за да се види доколко ефектите от транзита все още се усещат.

Във всеки случай ефектът от транзита обикновено е по-силен когато той е сходящ – или преди да стане точен и започва да отслабва сравнително бързо след тази точка (става разходящ).

Стационарните фази се считат за особено значими. Всяка транзитна планетата е неподвижна за известно време когато обръща движението си от директно към ретроградно и обратно. Счита се, че един аспект, формиран по време на тази стационарна фаза, е много мощен.

Седмичен бюлетин с актуални прогнози и специални предложения

Поверителност на данните