или Астрология на момента

Превод с коментари от AstroWIki: https://www.astro.com/astrowiki/en/Horary_Astrology

Всеки въпрос съдържа и своя отговор. Хороскопът на момента на възникване и точно задаване на всеки въпрос съдържа информация за неговия отговор.

Какво е Хорарна астрология?

File:Le Temps.JPG
ВРЕМЕТО, статуя на Charles van der Stappen

Хорарната астрологията (от „hora” – час, “horary” – часови, времеви, средновековен латински) е клон на астрологията, който използва хороскоп, за да отговори на конкретен въпрос. Построява се хороскоп за момента, в който е зададен въпроса или когато астрологът го чуе, като се използва локацията на астролога.  Въпросите обикновено касаят вземане на решение относно дадено събитие, за резултата от което Питащият не е сигурен. Темите са практични, несвързани с психология и не-абстрактни – пътуване, работа, връзка, здраве – като ограничения няма, стига да се поставят директни и неподвеждащи въпроси за ясни събития и да не се засягат неморални или незаконни неща. Примери за хорарни въпроси са: “Ще се оженим ли?“, “Ще намеря ли своята изгубена котка?”, “Ще постигна ли успех със следващия си ход в кариерата?”

По тази причина хорарната астрология не се занимава с рождения хороскоп на питащия, с неговите характер, личност или събития в живота. Някои съвременни хорарни астролози обаче препоръчват да се използва както хорарната карта на момента на въпроса, така и рождената карта на Питащия, за очертаване на по-пълна картина на проблема, пред който той е изправен.

Методът се концентрира върху избрани аспекти или специфични показатели, които са свързани с въпроса на клиента и не се прави анализ на цялата карта. Обикновено се използват ограничено няколко планети, знака и домове в картата. Хорарният хороскоп може да се интерпретира само във връзка и като отговор на въпроса на клиента.

Оракул или Хорар?

Този метод е подобен на задаване на въпрос към Оракул или дори на хвърляне на монета Ези-Тура. При него нямаме дълбока психологическа картина, тълкуването на избраните планети, домове и знаци е много конкретно, физическо, географско, материално. При хорарната астролгоия не се интересуваме от цялостната картина, а само от конкретния отговор на зададения въпрос.

При тази астрология работи принципът на синхроничност на момента и комбинацията от знаци в този уникален момент. Когато въпросът изкристализира и бъде поставен на дневен ред, означава, че и неговият отговор вече се вижда.

хорарен въпрос

Правила за интерпретация на хорарен хороскоп

Много хорарни астролози съблюдават допълнителни ограничения, като директни забрани за тълкуване на аспекти от картата или като предупредителни указания. Например, ако асцендентът е между 1 и 3 градуса или 27 и 30 градуса на зодиакалния знак, се счита, че въпросът е поставен твърде рано или късно, за да му се отговори. Други твърдят, че може да се използва такава карта в определени ситуации или когато картата като цяло отговаря на въпроса.

Подобно на елективната астрология, където целта е да се намери най-благоприятното време от астрологическа гледна точка, интерпретацията в хорарната астрология се извършва според правилата на класическата астрология. Например, и двата метода (хорарана и елективна) работят с традиционната система на планети-управители на знаците до Сатурн, въпреки че по-съвременните хорарни астролози вземат предвид и по-новите Уран, Нептун и Плутон, които са открити от човечеството след създаване на методите. И двете системи все още разделят аспектите на полезни и безполезни (несвързани); като повечето астролози използват само мажорните аспекти. Като цяло, Хорарната астрологията изпозлва значителен брой строги правила за интерпретиране на хороскопите, за разлика от по-освободената за импровизации съвременна психологическа астрология.

Хорарната астрологията има за цел да даде възможно най-конкретни и подробни отговори, което е и причината за тези строги правила за тълкуване и би било неподходящо да се прилага психологическа интерпретация на такъв хороскоп.

Елективна астрология или Кога е най-подходящото време

Седмичен бюлетин с актуални прогнози и специални предложения

Поверителност на данните