Транзити на Юпитер през наталните домове

На Юпитер са необходими около 12 години, за да премине през целия зодиак и съответно, през всяка точка на рождената карта. Времето му за преминаване през всеки натален дом варира, но е средно една година. Затова в събитията, предизвикани от> Прочетете