ПРОГРЕСИИТЕ в астрологията са един от основните методи за символично прогнозиране на бъдещи тенденции и събития. Другият метод са Транзитите, които представляват настоящите движения на планетите по небето.

Както подсказва името, астрологичната прогресия представлява прогнозен метод, при който прогресираме или придвижване напред рождения хороскоп – от момента на раждането до бъдещия момент, който ни интересува, за да направим прогноза. Също могат да се правят прогресии на карти на събития и връзки.

ПОРЪЧАЙ СВОЯ ГОДИШЕН ХОРОСКОП ПО ПРОГРЕСИИ

Има няколко различни форми на прогресиране на рождения хорскоп, като вторичната прогресия е най-популярна. При нея се прилага принципът „ден за година“ или всеки ден след рождения отговаря на една година от живота на човека. Методът използва реалното планетарно движение след раждането на човек и не трябва да се бърка с други методи, при които механично се преместват елементите на рождения хороскоп.

  • Например, реалната звездна карта на 30-тия ден след раждането на детето символизира неговата 30-та година като възрастен човек. Ако е роден на 1ви януари 1980та година, то звездната карта за 30ти януари същата година, 1980та, ще символизира неговата 30та година в живота (2010г.).

натална и прогресивна карти

Тъй като прогресивните карти следват постепенното звездно движение ден след ден след като се роди човека, те показват как постепенно, логично и последователно се развива неговата личност, психика, социална активност и други важни житейски събития.

Вторичните прогресии разкриват заложените по рождение дълбоки вътрешни цикли на зрялост и растеж. Те показват как се разгръща личността чрез събитията в живота му. Затова често се определят като “Пътят на душата”, който е в някаква степен независим от външните влияния.

Интерпретация на прогресиите в астрологията

Progressions прогресииКато цяло прогресиите показват предимно нагласата и психологическото развитие на вътрешния свят на човека, неговите нужди и желания и не толкова житейските обстоятелства извън неговия контрол.

Най-важният момент, който трябва да се помни при прогресиите, е че наталната карта винаги определя смисъла и тълкуването на прогресивната. Интерпретират се:

  • Прогресивната карта сама по себе си
  • Прогресивната карта сравнена с наталната
  • Прогресивната карта отнесена чрез аспекти към наталната

“Характерът е съдба” и всеки човек носи модела на наталната карта през целия си живот, а прогресиращите движения на планетите след неговото раждане показват кога потенциалът в наталната карта ще получи възможности за развитие.

Прогресията е продължение на наталния хороскоп и го показва в движение. С други думи, бъдещето на човека се прогнозира като потенциално развитие на това, което той с раждането си е донесъл в себе си като характер, физически и психически възможности.

  • Така например, ако Слънцето и Марс са в труден аспект в наталната карта, дори да се сформира благоприятен аспект от Марс в прогресията към Слънцето в рождената карта, той няма непременно да доведе до очакваната полза. По-скоро ще имаме активиране на този конфликт, който човек носи в себе си, заедно с някаква възможност да го осъзнае, да научи урока си и да осмисли своята отговорност чрез преживяването на събития.

Също така, ако дадени планети не са аспектирани (свързани помежду си) в наталната карта, дори да сформират аспект в прогресиите, това няма да бъде важно събитие.

При прогресиите се наблюдава движението само на светилата и вътрешните лични планети – Слънце, Луна, Меркурий, Венера и Марс, тъй като външните планети имат минимално движение за един ден, който отговаря на цяла година при този метод.

Едни от най-значимите житейски събития, които можем да прогнозираме чрез прогресии, са когато:

  • Прогресивна планета смени своя зодиакален знак
  • Премине в друг дом в прогресивната или наталната карта
  • Образува мажорен/ основен аспект към планета или дом в наталната карта
  • Обърне своето движение от ретроградно или обратно (за Меркурий, Венера, Марс)

Как прогнозната астрология ни помага в подготовката за бъдещето?

Когато прогресивното Слънце промени знака си

В зависимост от това колко дълго живее човек, прогресивното Слънце може да смени зодиакалния си знак до 3 пъти през целия живот (защото стои в даден знак 30 години). Периодът, когато прогресиращото Слънце се намира в последните градуси на даден знак и е на път да влезе в следващия, често е доста критично време, в което се случват много промени.

Когато прогресиращото Слънце премине в нов зодиакален знак, човек не променя характера си изцяло, не става нова зодия. Но към собствената си зодия добавя частично черти от новия знак.

Обикновено има много ясна промяна в общата житейска ориентация и реакциите му към средата. Възможни са и много събития в реалния живот като преместване на дома, нова работа в нова област, преустройване на живота и т.н, Сякаш заедно с общата нагласа към всичко, и целият му живот се променя и донякъде започва отначало. Всичко старо се загърбва, влиза новото, има значително развитие във възгледите и нагласите на човека.

Преди прогресивното Слънце да промени знака си, може да има известен страх и дори усещане, че нещо не достига, че друго ни се отнема. За този период, който продължава една-две години, могат да бъдат характерни прибързани и погрешни решения поради силно чувство за спешност и неудовлетворение.

натална карта с прогресии

ПОРЪЧАЙ ХОРОСКОП ПРОГРЕСИИ НА НАТАЛНА КАРТА

Движение на Прогресивната Луна

Като най-бързо движещо се тяло, Луната е от водещо значение при прогресиите. Тя служи като основен активатор на наталната карта – наблюдава се промяната на знака ѝ, движението през домовете на наталната карта и нейния цикъл спрямо Слънцето.

Луната прави пълна обиколка през зодиакалните знаци за 27-29 дни, което в прогресиите “ден-година” отговаря на 27-29 години. Това е времето, за което Луната преминава през всички точки на рождения хороскоп и активира темите и събитията в него и се връща на рождената си позиция – момент на постигане на зрялост (около 28та година). Ето накратко принципите на тълкуване:

Цикъл на Луната в прогресиите

В живота на човек може да има около 3 пълни цикъла на прогресивната Луна, затова и те са толкова важни. При Новолунието се залагат най-важните цели за живота на човека за следващия цикъл и той се развива със своята кулминация (Пълнолуние), конфликтни точки (първа и трета четвърт) и резултати.

При всеки цикъл се отбелязват точните знак и градуси на прогресивното Новолуние и какви аспекти прави към останалите елементи на наталната карта. Така се прогнозира най-важната тема за човека за целия цикъл.

Прогресивната Луна през домовете

Движението на прогресивната Луна през домовете на наталната карта показва областите от живота на човека, които са на фокус. Ние разпознаваме нуждите си в тези области по-интензивно, макар и не непременно ясно. Налична е особено изразена възможност и необходимост да се случват събития в тази сфера.

Най-значими са събитията при преминаване на прогресивната Луна през ъгловите домове на наталната карта: Асцендент, Десцендент, връх и дъно.

Например, прогресивна Луна, която се движи през 4-ти дом, често носи със себе си силна нужда от свързване със семейството, установяване на дома, търсене на корените и формиране на основите на живота.

Промяна на знака на прогресивната Луна

Прогресивната Луна престоява във всеки знак по 2.5 – 3 години. Знакът на Луната показва преобладаващата емоционална нагласа на човека и цялостния характер на живота му през този период. Почти винаги има ясно и ярко събитие при смяната на знака – например, при влизане в Стрелец е възможен късмет и растеж.

Обща астро прогноза за 2021 година – Смяна на две епохи

Сравнение между Транзити и Прогресии

Въпреки, че няма строги разграничения между астрологичната прогноза по прогресии и тази по транзити, може да се каже, че прогресиите показват промени, присъщи на даден рожден хороскоп, очаквани и постепенни.

А Транзитите показват действителното движение на планетите в небесата по всяко време, затова са външни влияния за рождения хороскоп.

натална карта с транзити

Следователно прогресиите трябва да показват как човек еволюира и се променя – физически, емоционално, духовно, докато транзитите показват външните събития, които биха могли да го засегнат по пътя му и да помогнат или попречат на растежа му..

Но на практика тези разграничения са трудни за поддържане и е вярно и обратното: някои хора преживяват транзита като изцяло вътрешен процес (например, транзит на Сатурн се усеща като като време на депресия), а прогресиите могат да отключат ярки външни събития. Например, влизането на прогресиращата Луна във втори натален дом може да покаже време на неочакван финансова печалба или забуба.

Картите, с които се работи при транзит и прогресия са напълно различни. Например, ако искаме да проследим транзитите за човека, роден на 1ви януари 1980та година, когато той е на 30 години, ще вземем реалните звездни карти за 1ви януари 2010та година. Както отбелязахме горе, прогресивната карта, с която ще работим за същата му година, ще бъде от 30ти януари 1980та година или 30 дни след раждането.

Основният прогнозен хороскоп на AstroScript се базира на тези две техники – Прогресии и Транзити, като ги комбинира за период от една година.

Седмичен бюлетин с актуални прогнози и специални предложения

Поверителност на данните