Попълнете данните си и веднага ще получите своята натална карта заедно с кратък рожден хороскоп.
Вашите данни не се съхраняват в базата на сайта.

Дата на раждане
Точно време на раждане

Ако не знаете точния час на раждане, отбележете тук*

Часова разлика спрямо UTC

СЪВЕТ: Уверете се, че часовата разлика спрямо UTC в точна. Ако не е, можете да я промените ръчно.

ВНИМАНИЕ: Ако часът на раждане не е известен, хороскопът няма да включи знака, дома и аспектите на Луната, знаците на Асцендента и МС (върха на картата) и няма да покаже положението на планетите по домове.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Поръчайте подробен личен хороскоп по имейл

Изберете коя тема Ви интересува – Прогноза, Характер или Романтични взаимоотношения – и поръчайте своя личен, подробен и точен хороскоп. Хороскопите на AstroScript се изготвят в писмен вид, илюстрирани са и се изпращат на Вашия имейл в рамките на пет работни дни след заплащане.

Най-добрият старт: Рожден хороскоп и Годишна прогноза

“Най-добрият старт”: Натален хороскоп и Годишна прогноза

Обем: 36 – 44 страници
Цена: 77.00 лева (42.00 EUR)

ПОРЪЧАЙ  ХОРОСКОП “НАЙ-ДОБРИЯТ СТАРТ”

Този хороскоп е най-близко до консултацията с астролог наживо, защото съдържа всички компоненти на наталната ви карта заедно с прогноза за една година. Получавате комбиниран хороскоп от две части:

– Подробен Натален (рожден) хороскоп

– Едногодишна прогноза по методите Транзити към наталната карта и Прогресии на наталния хороскоп.

Може да се поръча по всяко време на годината. Вижте подробното съдържание и примерен Натален и примерен Прогнозен хороскоп.

 

Всичко за следващите 12 месеца: Годишна прогноза и Соларен хороскоп

“Всичко за следващите 12 месеца”: Годишен хороскоп и Солар

Обем: 42 – 45 страници
Цена: 90.00 лева (49.00 EUR)

ПОРЪЧАЙ ПРОГНОЗА ПЛЮС СОЛАРЕН  ХОРОСКОП

“Всичко за следващите 12 месеца” комбинира трите най-популярни метода за прогноза в астрологията:

– Транзити към наталната карта,

– Прогресии на рождения хороскоп и

– Соларен хороскоп (Солар) според най-близкия ви рожден ден.

Може да се поръча по всяко време на годината. Вижте подробното съдържание, примерен Прогнозен и примерен Соларен хороскоп.

 

Хороскоп Партньорска съвместимост / Синастрия

“С кого да вървя?”: Хороскоп за съвместимост Синастрия

Обем: 16 – 20 печатни страници
Цена: 40.00 лева (22.00 EUR)

ПОРЪЧАЙ ПОДОРБЕН ХОРОСКОП ЗА СВОЯТА ВРЪЗКА

Класически хороскоп Синастрия за най-важните теми между двама партньори, при който:

– партньорите се разглеждат като две отделни личности

– описват се нагласите им за романтични връзки

– сравняват се и двете натални карти и аспектите между тях

– изброяват се възможните взаимодействия и роли в живота на другия.

Вижте подробното съдържани и примерен хороскоп Синастрия.

 

Рожден / Натален Хороскоп “Кой съм аз?”

“Кой съм аз?”: Пълен платен Натален Хороскоп

Обем: 16 – 20 печатни страници
Цена: 35.00 лева (19.00 EUR)

ПОРЪЧАЙ ПЪЛНИЯ СИ ПРОГНОЗЕН ХОРОСКОП СЕГА

В пълната платена версия на наталния хороскопа са включени:

– Подробни интерпретации на компонентите от безплатната версия: Асцендент, Планети в знаци и домове

– Общ модел на рождената картата, конфигурация и всички аспекти между планетите

– Значение на стихиите за характера Ви

– Фазата на наталната Луна

– Кармичните задачи

Вижте подробното съдържание и примерен Натален хороскоп.