Всеки съвременен астролог ще ви каже, че всичко започва от Наталната карта. Какво представлява тя и защо е толкова важна в индивидуалната астрология? Дали това винаги е било така?

Какво е Натална Астрология

Наталната астрология, наричана още «рождена» астрология (от лат. nātālis – рожден), е астрологична практика, базирана на идеята, че съдбата и личния път на всеки човек може да бъде определен чрез съставянето на астрологична карта за точния ден, място и час, в която индивидът е роден.

Наталната или рождена астрология е онази базисна практика, която се занимава с тълкуване на личната натална (рождената) карта. Тази карта се приема като средство за описание на личността и обща прогноза за опита, който той/тя ще натрупа, модела на неговия характер, както и евентуалните бъдещите събития в живота му.

Наталната астрология е отделна от другите области в астрологията, ориентирани към събития. Към момента тя е най-често практикувания и може би най-популярния дял от астрологита. Всеки следващ астрологичен анализ, свързан с даден човек, се отнася към неговата рождена карта, която служи за основа. Но това съвсем не е било така векове назад.

ПОРЪЧАЙТЕ СВОЯ НАТАЛЕН ХОРОСКОП СЕГА

Интересът към Наталната астрология

В древността звездобройците са приравнени на жреците и са се занимавали със съдбата на цели народи, а не на индивида. Затова в миналото наталната астрология не е била толкова важна,

 • От една страна, повечето хора не са знаели времето си на раждане.
 • От друга, липсвал е интерес към личността по принцип и астрологичните анализи са били насочени към социални и държавни дела.

Някога астролозите са се интересували повече от събития, отколкото от личности. Гадаело се е какво ще се случи в света / в дадена държава (мунданна астрология), кога е най-подходящо да се извърши дадено действие (елективна) или за отговор на конкретни въпроси (хорарна).

Съдбата на човека като индивид извън социалната система, става предмет на изучаване през Ренесанса. А още по-изразено и масово възход на наталната астрология се наблюдава чак през по-модерните времена (20 век), когато и психологията също бележи ръст.

3 причини защо да поръчате свой личен рожден хороскоп, сега

Изчисляване на наталната карта

Наталната карта на даден индивид се съставя в момента на раждането му. Всеки човек се ражда в своя уникален космически момент. Той се определя от:

 • Мястото на раждане
 • Денят на раждане
 • Точния час на раждане

Като се вземе предвид, че в астрологията дори 4 минути имат значение, то наталните карти винаги са различни. Дори да се родят хора в един и същи ден на едно място, те не се раждат в еднаква минута. А ако се родят в една минута, те не се намират на едно място, по този начин наталната карта е уникална както е уникално човешкото ДНК.

В днешно време вече никой не изчислява хороскопи на ръка. Съществуват голям набор от софтуери, които генерират всякакви астрологични карти, включително натални, по дата, точен час и местоположение. Затова остава по-важната част – как тези карти се тълкуват.

ИЗЧИСЛЕТЕ БЕЗПЛАТНО СВОЯТА НАТАЛНА КАРТА

Радикс карта на събитие

Може да говорим за “рождена” или радикс карта дори за събития, за държави и организации. На практика, всеки един субект – човек, връзка или събитие – в астрологията може да се анализира чрез картата на момента на неговото раждане / начало. Радиксната карта се използва в мунданната и елективната астрология или за момента на задаване на въпрос в хорарната астрология.

Наталната карта като база

Наталната карта е основната карта и отправна точка за множество други хороскопи. Често не е възможно да се интерпретират тези други карти без позоваване на наталната карта.

Веднъж съставена, наталната карта служи като база за създаването на много други видове хороскопи в най-различни дялове от астрологията. Това са например, някои прогнозни методи като Прогресиите или картите за връзка между двама души Комбин и Композит.

Натален (рожден) хороскоп

Наталният (рожден) хороскоп представлява интерпретация на наталната карта.

Когато наталният хороскоп се гледа статично сам за себе си, той определя най-вече характера на даден човек. Можем да говорим преди всичко за потенциала, който се крие в даден човек, неговите таланти и слабости.

Наталният хороскоп съдържа набор от житейски посоки, по които индивидът може да се реализира, посочва какъв би могъл да бъде. Чрез него можем да открием къде може да се развива по- лесно, какво ще го подкрепя в пътя ни и какво ще пречи.

Личен хороскоп – кое е важното?

Кой съм аз?

Рождената карта съдържа основната информация за характера, силните и слаби страни на човека и отношението му към основни теми като: справяне в криза, поемане на отговорност, възможност за професия (винаги са няколко), предразположение към болести, потенциал за връзки, брак и деца, партньорства и изява в социалната сфера, отношенията с родители и т.н.

Чрез изследване на характера, наталният хороскоп дава практично обяснение на прости въпроси като как се учим, защо ни е лесно или трудно в работата, от какво зависи да сме щастливи в любовта – което може да бъде много полезно.

Но сам по себе си, рожденият хороскоп рядко указва кога ще се случат дадени събития. Необходимо е прилагане на други техники към наталната карта, за да се отговори на въпроса “кога”.

Силата на личния избор

Често се казва, “Характерът е съдба”, затова и Наталната карта е най-интересна за хората, които желаят да работят над себе си и да открият как да градят съдбата си сами.

Наталната карта дава възможност да се опознаем и приемем такива каквито сме и да търсим реализация и вътрешен баланс. Помага ни също да открием и насърчим развитието на своя потенциал и заложбите, които винаги сме чувствали, че имаме.

Никой хороскоп не трябва да се приема като 100% предопределеност и фаталност от страна на съдбата. Именно затова развиваме нашия сайт под мотото “Сценарият на звездите”, защото вярваме, че всеки човек може да се информира за звездната си прогоза, но изборите си ги прави сам.

Ние смятаме, че фаталистичният подход към астрологията е вреден и безсмислен. В наталния хороскоп няма нищо, което категорично да ни забранява или да е задължително. Просто има сфери, в които сме по-добри и ни е по-лесно и други, в които се борим за успеха. Наталната астрология цели информиран избор.

Силни и слаби енергии

Добрият потенциал също не е обещание за щастлив живот. При астрологичните карти, както в много други духовни практики, важи едно важно условие:

Хороскопите посочат силни и слаби енергии и позиции, виждат се къде са трудностите и лекотата. Но “добро” или “лошо” са човешки и морални категории, които са относителни, а не универсални.

Те са въпрос на лично възприятие, затова не можем да определим дали човек ще е щастлив или не. За някои хора щастието е да се пребориш за това, което искаш, за други – да го получиш наготово.

Съдържание на Наталния хороскоп

Астролозите често използват следната метафора, когато описват подхода към разбирането на всеки хороскоп: планетите са героите в пиесата, зодиакалните знаци са ролите, които героите приемат, а домовете на картата – сцените, на които се изявяват.

Типично, в наталната карта се гледат и тълкуват следните компоненти:

 1. Цялостна фигура от всички елементи в картата и отделни фигури от няколко планети – определят общия модел на характера и най-ярките му прояви
 2. Стихиите – свързват се с темперамента на човека
 3. Знаците на светилата и планетите – показват силата на планетите и характера на тяхната проява
  • Зодия или знак на Слънцето
  • Знак на Луната
 4. Домова система – указва сферите в живота на човека:
  • Разположение на светилата и планетите по дом
  • Знак на Асцендента
  • Знаци на върховете на домовете
  • Управители на домовете

Възможно е да се изследва и тематично дадена тема, например кармата или наследството от минали животи чрез Лунните възли и ретроградните планети.

Ако все още не сте си правили Натален хороскоп “Кой съм аз”, можете да го поръчате самостоятелно или в комбинация с прогноза за една година наред.

Седмичен бюлетин с актуални прогнози и специални предложения

Поверителност на данните