Превод с коментар на статията “Geocentric Model” от AstroWiki

Aстрологията – и древната, и съвременната – се основава на геоцентричен (земе-центричен) модел.

Всички знаем, че земята се върти около слънцето (т.нар. хелиоцентричен модел). Но в астрологията се използва геоцентричния модел – слънцето, луната и всички планети се въртят около земята (избран земен обект). Във всеки хороскоп позицията на индивида – или на всеки друг предмет на астрологично изследване: събитие, връзка между партньори, държава и т.н. – се намира в центъра на звездната карта.

Обяснението за това няма нищо общо със спазване на астрологичната традиция или „неграмотно“ пренебрегване на научните открития. Основната причина е, че

човешкият опит с космоса е геоцентричен: хората наблюдават небесните събития от дадена точка на земята и ги съотнасят към себе си.

geocentric model
Птолемейският ред на орбитите на планети и светила около Земята е следният: Луна (лунна сфера), Меркурий, Венера, Слънце, Марс, Юпитер, Сатурн (най-далечната планета, видима за хората преди откритието на Уран на 13 март 1781 ), Фиксирани звезди.

История на Геоцентричния модел

Във времената преди Революцията на Николай Коперник, общоприетият възглед за света е бил, че “подлунната сфера” на земята е центърът на вселената, около който се въртят слънцето, луната, планетите и неподвижните звезди. Основата за това виждане е субективното човешко възприятие на космоса, което неизбежно е геоцентрично (или земе-центрично).

Този възглед е залегнал в сърцето на системата за устройство на космоса, създадена от древните вавилонци, и е предадена на средновековна Европа чрез книгите на елинистичния астролог и астроном Птолемей. Геоцентричният модел има многовековно влияние върху разбирането на човечеството за космоса, докато Коперник публикува своите идеи за хелиоцентричния модел. Юдаизмът, християнството и ислямът са подкрепяли геоцентричните възгледи поради текстове в религиозните си книги, които очевидно поставят земята в центъра на вселената.

Необходимо ли е отказване от Геоцентричния модел?

Коментар на AstroScript:

Дали има смисъл в евентуално преминаване към хелиоцентричен (слънце-центричен) модел? – Не. За нуждите на астрологията това би било преди всичко безсмислено, а и технически невъзможно. Защото:

  • Основната цел на астрологията е да търси отражение и синхроничност между всеки земен обект или събитие и космическите явления и енергии;
  • Астрологията се занимава с хората и събитията на семята, а не с космоса.
  • Обектът на изследване в астрологията – човек, събитие, ситуация, отношения – е уникален и се намира на земята
  • Важна е връзката на синхроничност „Каквото горе, такова и долу“.

Принципът Синхроничност или характерът на момента

Затова и за всеки обект на астрологично изследване, имаме:

  • Точна географска позиция на земята, където се намира обекта
  • Точен момент – до минута и секунда – на събитието: раждане на човека, друго явление, начало на процес и т.н.

Без данните за локация и точен час не е възможно да се състави точен индивидуален хороскоп.

Те са уникални за всеки човек или събитие, което дава възможност и да се правят точни астрологични анализи.

Астрологията се интерсува от човека, затова той е в центъра на звездната карта.

Геоцентричен модел на Птоломей -1660г.
Геоцентричен модел на Птоломей -1660г. Ptolemaic-Harmonia-Macrocosmica-Andreas-Cellarius-system-1660

Седмичен бюлетин с актуални прогнози и специални предложения

Поверителност на данните