Още в началото на 2021ва година AstroScript започна да превежда и публикува за своите читатели месечните астро прогнози на Михаил Левин. Той е не само опитен астролог с огромен принос към развитието на съвременната астрология, но също така мъдър учител, духовен водач и дългогодишен приятел на България.

Кой е Михаил Борисович Левин?

Михаил Борисович Левин започва изучаването на астрология през есента на 1973 г. като се учи както в Русия, така и в българската окултна школа (на Петър Дънов). Започва да преподава астрология през 1979 г. Зодия Рак.

Левин е един от лидерите на руската астрология. Заедно със своите колеги и ученици през 80-те и 90-те години на 20ти век той развива астрологията практически от нулата първо в Съветския съюз, а след това в Русия. От 1990 г.е съосновател и ректор на Московската академия по астрология.

Астрологичните му интереси са в сферите на личностна астрология, психологическа астрология, световна (мунданна) астрология, бизнес астрология. Автор е на голям брой оригинални изследвания в тези области, включително на идеята за метазодиака – дълбока система за разбиране и описание на Зодиака. Той създава ново направление в световната астрология – астрология на народите (етносите).

През 1997 г., след раждането на първия му внук, Левин започва да изучава астрология на ранната детска възраст и получава интересни резултати при прилагането на астрологията в детската психология. Между 2003 и 2016 г. заедно с група философи се занимава с философската обосновка на астрологията и разработването на парадигма за развитието на науката на 21 век. Най-популярният труд на Михаил Борисович по астрология и наука е книгата “Аргументи срещу астрологията и защо те не работят”, написана съвместно с астролога Голушкин.

Левин

Блиц въпроси към Михаил Левин

Левин е помолен от своите студенти да довърши фразите относно астрологията. Ето как завършва той изреченията в усмивка:

 1. В изучаването на астрологията най-трудно е … да различим Луната от Слънцето 🙂
 2. Ако астрологията не съществуваше, щях да се занимавам със … с това, което правех, когато астрологията не съществуваше.
 3. Най-важното качество за астролога е … способността му да мисли.
 4. Най-важното, което един студент по астрология трябва да знае, е … че е дошъл да учи, а не да преподава.
 5. Ако бяха казали като дете, че ще стана астролог … нямаше да разбера за какво става дума или щях да объркам астрологията с астрономията.

Избрани книги и публикации на Михаил Левин

 • Цикъл от статии по астрология, вестник-бюлетин Вашето здраве за 1989 – 1990г.
 • Лекции по астрология. Начален курс – 1992-1993г.
 • Раждането на Русия. Опит от астрологичните изследвания, изд. Руска астрология, 1993г..
 • Астрология на етноса: карта на България, изд. Урания, 1995г.
 • Метазодиак – М . Левин, Академия по астрология, 1996г.
 • Поредица от статии в списание Вашето здраве, 1989 – 1999 г.
 • Комплект наръчници от поредицата Лекции по астрология за студенти от Московската академия по астрология, 1993г.
 • Планети и професии, 1996г.
 • Символични дирекции, М. Левин, Т. Митяева, В. Тишченко, 1998г.
 • Учебно пособие по астрология, 2001г.
 • Веригите на диспозиция като еволюционен път на човешкото развитие, М. Левин, Г. Кучеренко, 2002г.
 • Серия от 14 полемични статии (под формата на писма до опонент) под заглавието Науката срещу астрологията – отговор на нашите агресивни опоненти – публикувани на уебсайта на Московската академия по астрология, ноември 2009-юни 2009г.
 • Учебник Солар (карта на Слънчевото възвръщане). Кратко ръководство, М. Б. Левин, О. А. Галанкина, Е. Б. Долгова, Москва: Академия по астрология, 2009г.

Източник: AstroAcademia.ru

Защо следваме прогнозите на Михаил Борисович Левин

В AstroScript ще откриете серия от преводи на видеа, записани от Михаил Борисович. Това е така по няколко важни причини:

 • Връзката с Дънов – Левин е астролог от близо 50 години като още в самото начало на този свой път той се запознава с астрологията на Дънов и българските му сподвижници. По-късно Левин става част от Българското Бяло братство и всяка година ни гостува по време на празниците.в Рила.
 • Връзката с България – Левин е съставил и валидирал (ректифицирал) астрологическата карта на етноса на България. По този повод през 2006та година се проведе кръгла маса, на която неговата карта беше представена и защитена с факти от историята ни пред български астролози.
 • Връзката с нас – Левин се занимава с астрология от есента на 1973 г.  Като създател на Московската Академия по Астрология (1990) и чрез представителството си в България, Левин има десетки ученици в България, включително нашите астролози. Голяма част от хороскопите, които ние предлагаме, са съставени на база учебниците на Левин и на неговите колеги от академията.

Седмичен бюлетин с актуални прогнози и специални предложения

Поверителност на данните