Този метод е наричан още “хороскоп на Дейвисън” ( Davison Relationship Chart ). В астрологията не само за хората, но и за всеки елемент от нашия живот – всяко събитие, действие, въпрос, явление – може да се създаде индивидуален хороскоп, достатъчно е явлението да се определи във времето и пространството или да можем да посочим точните дата, час и място на неговото възникване.

Комбинът е хороскоп на връзката между двама индивида, изчислен чрез комбиниране на техните рождени данни, а именно чрез намиране на средните дата, час и географско място. Този хороскоп освен „комбин“ носи името и на своя създател, Роналд К. Дейвисън (1914-1985 г.), астролог и президент на Астрологическата ложа на Лондонското теософско дружество.

ПОРЪЧАЙТЕ СВОЯ ХОРОСКОП ЗА ПАРТНЬОРСТВО

Комбин или връзката като самостоятелно явление

В астрологията на взаимоотношенията преобладава  нагласата, че връзката съществува самостоятелно – като духовно явление, абстрактно понятие и съчетаване на енергиите – без значение кога партньорите са се срещнали във физически план. AstroScript също приема, че връзките съществуват независимо от физическата си проява, защото разглеждаме хората като духовни същества, приели физическа форма, и съответно, отношенията помежду им съществуват във времето и пространството.

По тази причина астролозите търсят начини да се калкулира хороскоп на връзката на база рождените данни на партньорите. Работи се с два основни вида комбинирани хороскопи на връзка:

  1. Композит – изкуствено съставен от средните точки между двете рождени карти. Тази карта не може пълноценно да се използва за всички видове прогнози и анализи, защото не носи всички характеристики на астрологичните карти (например, няма ретроградни планети, не се интерпретират зодиакалните знаци, не се разглежда фигурата от всички планети, нито фазата на луната, и т.н.).
  2. Комбин съставен аналогично на рожден хороскоп и според всички правила на астрологията, като се вземат средните дата, час и място между рождените дата, час и място на двамата партньори.

Много изтъкнати астролози работят с композити, но в AstroScript предпочитаме комбините, защото при тях се използват всички видове прогнозни методи, анализи и интерпретации.

Методът Комбин

Партньорска карта според Метода Комбин: средни дата, час и място

За да се състави комбин, се изчисляват датата и точния час, които се намират между рождените дати и часове на партньорите. Например, ако първият партньор е роден на 1 януари 1980г, в полунощ (0:00 часа), а вторият – на 2 януари 1980г. също в полунощ (0:00 часа), за комбина вземаме дата 1 януари 1980 и час 12ч на обед.

Ако партньорите имат различни места на раждане, комбинираното “място на раждане” се изчислява, като се вземат средните стойности на географската ширина и дължина.*

Лиз Грийн: Хороскоп на връзката

Интерпретация на хороскоп на връзка комбин

Комбинът (хорокопът Дейвисън) се интерпретира чрез всички обичайни астрологични методи – слънчево и лунно възвръщане, вторични прогресии, влияние на транзити.. По същество комбинът описва партньорството (връзката) като цяло. Но може също да разкрие ролите на партньорите: например: приема се, че асцендентът представлява по-възрастния партньор; а 7ми дом (десцендентът) – по-младия. Или в романтични връзки: Слънцето е мъжът, а Луната – жената.

Според немския астролог Мона Рийгер Метода Комбин “може да помогне да се разкрие основната тема, която събира двама души, видовете преживявания и опит, които те ще придобият заедно и в кои области на живота отношенията ще функционират най-силно“. Тя твърди, че комбинът може да отключи вратата към по-дълбокия духовен смисъл на връзката по начин, който други методи, като например популярната синастрия, не могат да достигнат.

AstroScript се съгласява с това твърдение, защото именно когато връзката се разглежда като духовно и енергийно единство, може да се проследи нейното развитие във времето, промените, през които ще премине – респективно, какво ще се случи между партньорите – и какъв смисъл има нейното съществуване.

* За сравнение, при изчисляването на композит (средни точки) се вземат градусите между всяка двойка обекти в двете рождени карти. Например, ако слънцето в картата на първия партньор се намира на 10 градуса в овен, а при втория е на 20 градуса също в Овен, за композита се работи със Слънце на 15 градуса в овен.

 

 

 

Седмичен бюлетин с актуални прогнози и специални предложения

Поверителност на данните