Наричан още „хороскоп на Дейвисън“ ( Davison Relationship Chart )

В астрологията не само за хората, но и за всеки елемент от нашия живот – всяко събитие, действие, въпрос, явление – може да се създаде индивидуален хороскоп, достатъчно е явлението да се определи във времето и пространството или да можем да посочим точните дата, час и място на неговото възникване.

Комбинът е хороскоп на връзката между двама индивида, изчислен чрез комбиниране на техните рождени данни, а именно чрез намиране на средните дата, час и географско място. Този хороскоп освен „комбин“ носи името и на своя създател, Роналд К. Дейвисън (1914-1985 г.), астролог и президент на Астрологическата ложа на Лондонското теософско дружество.

Комбин или връзката като самостоятелно явление

В астрологията на взаимоотношенията преобладава  нагласата, че връзката съществува самостоятелно – като духовно явление, абстрактно понятие и съчетаване на енергиите – без значение кога партньорите са се срещнали във физически план. AstroScript също приема, че връзките съществуват независимо от физическата си проява, защото разглеждаме хората като духовни същества, приели физическа форма, и съответно, отношенията помежду им съществуват във времето и пространството.

По тази причина астролозите търсят начини да се калкулира хороскоп на връзката на база рождените данни на партньорите. Работи се с два основни вида комбинирани хороскопи на връзка:

  1. Композит – изкуствено съставен от средните точки между двете рождени карти. Тази карта не може пълноценно да се използва за всички видове прогнози и анализи, защото не носи всички характеристики на астрологичните карти (например, няма ретроградни планети, не се интерпретират зодиакалните знаци, не се разглежда фигурата от всички планети, нито фазата на луната, и т.н.).
  2. Комбин съставен аналогично на рожден хороскоп и според всички правила на астрологията, като се вземат средните дата, час и място между рождените дата, час и място на двамата партньори.

Много изтъкнати астролози работят с композити, но в AstroScript предпочитаме комбините, защото при тях се използват всички видове прогнозни методи, анализи и интерпретации.

Методът Комбин

Партньорска карта според Метода Комбин: средни дата, час и място

За да се състави комбин, се изчисляват датата и точния час, които се намират между рождените дати и часове на партньорите. Например, ако първият партньор е роден на 1 януари 1980г, в полунощ (0:00 часа), а вторият – на 2 януари 1980г. също в полунощ (0:00 часа), за комбина вземаме дата 1 януари 1980 и час 12ч на обед.

Ако партньорите имат различни места на раждане, комбинираното „място на раждане“ се изчислява, като се вземат средните стойности на географската ширина и дължина.*

Интерпретация на хороскоп на връзка комбин

Комбинът (хорокопът Дейвисън) се интерпретира чрез всички обичайни астрологични методи – слънчево и лунно възвръщане, вторични прогресии, влияние на транзити.. По същество комбинът описва партньорството (връзката) като цяло. Но може също да разкрие ролите на партньорите: например: приема се, че асцендентът представлява по-възрастния партньор; а 7ми дом (десцендентът) – по-младия. Или в романтични връзки: Слънцето е мъжът, а Луната – жената.

Според немския астролог Мона Рийгер Метода Комбин „може да помогне да се разкрие основната тема, която събира двама души, видовете преживявания и опит, които те ще придобият заедно и в кои области на живота отношенията ще функционират най-силно„. Тя твърди, че комбинът може да отключи вратата към по-дълбокия духовен смисъл на връзката по начин, който други методи, като например популярната синастрия, не могат да достигнат.

AstroScript се съгласява с това твърдение, защото именно когато връзката се разглежда като духовно и енергийно единство, може да се проследи нейното развитие във времето, промените, през които ще премине – респективно, какво ще се случи между партньорите – и какъв смисъл има нейното съществуване.

* За сравнение, при изчисляването на композит (средни точки) се вземат градусите между всяка двойка обекти в двете рождени карти. Например, ако слънцето в картата на първия партньор се намира на 10 градуса в овен, а при втория е на 20 градуса също в Овен, за композита се работи със Слънце на 15 градуса в овен.

Лиз Грийн: Хороскоп на връзката | „The Composite Chart“

1 + 1 = 3  или връзката като самостоятелна същност

Идеята на Композитната карта или КОМБИНА се състои в това, че тя представя връзката като самостоятелен трети фактор: двама души създават помежду си нещо трето. КОМБИНЪТ отразява енергийното поле на връзката. То въздейства на двамата партньори и активира определени неща у всеки от тях, като едновременно им налага своята динамика.

Обикновено не мислим за връзките си като за самостоятелни обекти. По-често обръщаме внимание на собствените чувства и емоции или на чувствата и отношението на партньора ни към нас.

Но всички отношения създават собствена атмосфера и среда.

Когато сме част от двойка, ние се държим абсолютно различно от начина, по кайто постъпваме, когато сме сами. Запазваме своите характерни особености на поведение, разбира се, но в момента, когато сме с нашия партньор, се задейства някакъв вид енергия и започваме да постъпваме съвършено различно, което е особено забележимо за околните.

КОМБИНЪТ притежава същите особености като рождената карта и практически можем да го интерпретираме по всички познати  астрологията методи.

Той се проявява видимо за всички чрез своя Асцендент и МС (Medium Coeli или връх на картата). Тази карта също има планета-управител, която ще съсредоточи изразяването на отношенията в определена сфера на живота, определена от позицията му по дом . Домовете на КОМБИНА работят по същия начин, отразявайки в кои области на живота се проявяват движещите сили на отношенията. Когато планетите акцентират даден дом, тази област от живота ще бъде изключително важна за отношенията и партньорите ще усещат подтик да се съсредоточат върху нея, дори ако този дом е празен в техните отделни рождени карти. По този начин връзките ни въвличат да работим в определени области, дори ако по рождение не сме предразположени към тях или нямаме необходимите качества, за да постигнем успех. КОМБИНЪТ ни казва:

„Ако изберете да влезете в тази връзка, ето какво е нейното значение и модела за нейното развитие, какво представлява тя и за какво служи.“

kombin 3

Комбин или Синастрия – сравнение на двата метода за анализ на връзките

КОМБИНИТЕ имат свои собствени закони и енергии, и изобщо не се интересуват доколко си „подхождаме“ с някого. КОМБИНЪТ не описва какво  партньорите чувстват един към друг. Той няма да ни даде информация за съвместимостта ни с партньора, нито да определи добри или лоши са отношенията между двама души според химията помежду им. За подобни цели използваме СИНАСТРИЯТА, която изследва как партньорите взаимно си въздействат. Когато използваме синастрия, казваме: „Твоята Венера попада върху моя Марс. Ти активираш моя Марс и чрез него получаваш моята реакция, а аз активизирам твоята Венера и получавам твоя „венерин“ отговор. По този начин чувстваме взаимодействието между нас.

Синастрия или Астрология на патньорствата

Когато разглеждаме КОМБИНА, интерпретираме енергийното поле, което партьорите заедно създават. КОМБИНЪТ прилича на дете, трета самостоятелна същност, която носи наследствените признаци на двамата родители. Но ги комбинира по съвършено различен начин и съществува напълно независимо от тях.

Двама души, които имат връзка един с друг, създават около себе си собствена аура и това не зависи от съзнателните им усилия, то просто се случва. Околните го забелязват: „Вие двамата изглеждате такава жива, привлекателна двойка“ – казва ви ваш приятел. Или пък: „Вие двамата водите такъв интересен живот!“ И в същото време всеки от двамата си мисли: „За какво говорят? Изобщо не е това, което чувствам.

Например, може в Комбина да имаме Стрелец на асцендента и Везни на върха на картата, и околните да възприемат двойката чрез  вълнуващата и бляскава комбинация между управителите на двата знака Юпитер и Венера. Но в синастрията или съпоставянето на двете отделни рождени карти Сатурн на единия партньор да се намира в съединение с Луната на другия и в опозиция къмнеговото  Слънце, поради което втория партньор да се чувства повече като Сизиф, бутащ нагоре  тежкия си камък, отколкото като рок звезда с красива жена, както изглеждат заедно според Комбина. 

Обратното също е възможно: Комбинът може да има Сатурн на асцендента и Хирон на върха на картата и околните да виждат тежести  и трудности, когато партньорите са заедно, ала в синастрията да има аспекти между благодетелите Юпитер, Венера и просветителя Уран, които да предизвикват ярки и вълнуващи емоции между партньорите, невидими за околните.

Можем да потвърдим аспектите в КОМБИНА като попитаме околните как те ни възприемат заедно.  Вероятно е дори да се шокираме доколко мнението на околните се отличава от това, което чувстваме към другия човек.

Богинята на любовта Венера в Хороскопа Синастрия

 

 

Седмичен бюлетин с актуални прогнози и специални предложения

Поверителност на данните