Предлагаме Ви резюме на най-важните условия за ползване на настоящия уебсайт. Всички данни за изготвянето на хороскопи се предоставят от потребителите на сайта доброволно. Собствениците на сайта ги използват само и единствено за създаването на поръчаните хороскопи. При заявено желание от страна на потребител, неговите данни се изтриват.

МОЛЯ, ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

Използване на вашите лични данни

Какви лични данни се събират и защо? За изготвяне на хороскоп са нужни:

  • имейл на поръчителя за получаването на хороскопа под формата на писмен документ и за идентифициране на поръчката;
  • псевдоним или име за означаване за кого е хороскопа;
  • и рождени лични данни – дата, място и час на раждане – за изчисляване на хороскопа.

Потребителят и направеното от него плащане се идентифицират чрез имейл адреса, попълнен във формата за заявка на хороскоп, а не с рождените данни и името/ псевдонима.

Попълването на истински име и фамилия във формите за заявка на хороскоп е напълно доброволно. Препоръчва се потребителите да използват псевдоними, за да са сигурни в поверителността. Потребителят решава как да назове лицето, за което се съставя хороскоп.

Лични данни за хороскоп/и на трети лица

Всеки потребител може да попълва във формите за заявка на хороскоп рождените данни (дата, час и място на раждане) на избрани от него лица. Собствениците на сайта не носят отговорност за избора на поръчителя чии рождени данни ще бъдат подадени за съставяне на хорскоп, но те ще бъдат обработвани и съхранявани по идентичен начин.

Управление и съхранение на лични данни

Всички събрани лични данни се съхраняват в администрацията на уебсайта. Той се хоства в България, във водеща хостинг компания, съгласно всички изисквания за сигурност.

При заявено желание от страна на потребител, неговите лични данни се изтриват.

 

Абонамент за седмичен онлайн бюлетин

Онлайн бюлетинът на AstroScript се изпраща за маркетинг цели и включва актуални блог публикации от сайта и промоционални оферти. Изпраща се не по-често от два пъти седмично.

Потребителите се абонират само с имейл, като абонаментът се потвърждава чрез клик в получен за целта автоматичен имейл.

Опцията за отписване присъства във всеки бюлетин.

 

Авторски права върху съдържанието на сайта

Всички текстове в сайта AstroScript са авторски и не могат да бъдат използвани по никакъв начин без изричното писмено съгласие на собствениците на сайта. Преводните текстове са с надлежно цитиран автор. и референция на източника. Самите преводи също са със запазени права и не могат да се позлват ез изричното писмено съгласие на собствениците на сайта.

Препечатването или цитирането на съдържание без изрично писмено съгласие на авторите ще се разглежда като кражба на интелектуална собственост с всички произтичащи по закон последствия.

 

Creative Commons License
AstroScript.com is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Bulgaria License. Based on a work at https://astroscript.com.