Астрологията дава отговори на всички възможни въпроси.

Астрологията погрешно се идентифицира само като инструмент за прогнози. Тя е отражение на целия свят и затова може да даде отговори на всичко – личности, събития, процеси, бъдеще и минало. А хората си приличат и техните въпроси се свеждат до познатите “Кой съм аз? Накъде отивам? С кого да вървя?”.

Най-популярните дялове на индивидуалната астрология отговарят на основните житейски въпроси:

Изготвяне на личен хороскоп “Кой съм аз?”

Рождена или натална астрология. Разказва за характера Ви и модела на поведение, за силните и слабите ви страни, за вътрешните проблеми си, върху които трябва да работите, за способностите и талантите, които ще ви помагат и можете да развивате.

Рожден / Натален Хороскоп “Кой съм аз?”

Рожден / Натален Хороскоп “Кой съм аз?”

Обем на хороскопа: 16 – 20 стр.
Цена: 35.00 лева (19.00 EUR)

Хороскопите-портрети описват най-вече личността Ви и изследват как качествата и характерът Ви се отразяват на поведението и съдбата Ви. Ако никога не са Ви правили сериозен хороскоп, препоръчваме Ви да започнете с Рождения хороскоп, който представлява най-синтезираното описание на основните тенденции в живота Ви.

ПОРЪЧАЙ РОЖДЕН ХОРОСКОП СЕГА

ПРИМЕРЕН РОЖДЕН ХОРОСКОП

Изготвяне на личен прогнозен хороскоп

Прогнозна астрология. Тя ползва няколко метода –  ние предлагаме Транзити, Прогресии и Слънчево възвръщане/ Солар.

  • Транзитите описват външните влияния
  • Прогресиите следват линията на съдбата и желанията ви
  • Соларът характеризира годината и събитията от даден рожден ден до следващия
Годишен хороскоп прогноза “Накъде отивам?”

Годишен хороскоп прогноза “Накъде отивам?” – Транзити и Прогресии

Обем на хороскопа: 24 – 28 стр.
Период на прогнозата: 12 месеца
Цена: 50.00 лева (27.00 EUR)

Прогнозният хороскоп описва енергийни влияния и възможни събития към момента и за период от 12 месеца напред. В астрологията има няколко вида прогнозни методи, а ние ви предлагаме комбинация от двата най-популярни.

Транзитите са външните фактори и изследват връзката между актуалните движения на планетите и вашата рождена карта, а Прогресиите – вашия независим път – проследяват развитието във времето на събитията, заложени в Рождения ви хороскоп, малко или повече независимо от външните обстоятелства.

ПОРЪЧАЙ ГОДИШНА ПРОГНОЗА

ПРИМЕРЕН ХОРОСКОП ПРОГНОЗА

Соларен хороскоп прогноза “Настоящата ми година”

Соларен хороскоп прогноза “Настоящата ми година”

Обем на хороскопа: 18 – 22 стр.
Период на прогнозата: 12 месеца
Цена: 50.00 лева (27.00 EUR)

Соларнит хороскоп е годишен хороскоп-прогноза за една година – от последния Ви рожден ден до следващия. Базира се на момента, в който Слънцето се е върнало на точните градуси на зодиака, където е било при раждането ви. Като прогнозен метод задължително се използва при консултация, но е най-подходящо да се поръча месец-два преди или след рождения ви ден.

ПОРЪЧАЙ СОЛАРЕН ХОРОСКОП

ПРИМЕРЕН СОЛАРЕН ХОРОСКОП

Изготвяне на личен партньорски хороскоп “С кого да вървя?”

Партньорска астрология чрез два метода. Използването на двата метода заедно ще Ви помогне да разберете защо срещате определени хора и какво можете да очаквате от връзките си. Синастрияta или астрология на съвместимостта, която изследва чувствата помежду ви и отношенията чрез наслагване на двете рождени карти, и

Хороскопите на AstroScript са насочени към индивидуалните отговори.

Соларен хороскоп прогноза “Настоящата ми година”

Хороскоп за партньорска съвместимост / Синастрия

Обем на хороскопа: 16 – 22 стр,
Цена: 40.00 лева (22.00 EUR)

Хороскопите за съвместимост са насочени към любовните и интимни отношения. Хороскопът за партньорска съвместимост или синастрия разказва за взаимодействието и чувствата между двамата партньори и поведението им един към друг.

ПОРЪЧАЙ ХОРОСКОП ЗА СЪВМЕСТИМОСТ

ПРИМЕРЕН ХОРОСКОП ЗА СЪВМЕСТИМОСТ

Имате още въпроси? Прочетете Кой хороскоп да избера?