Хората си приличат и техните въпроси се свеждат до познатите “Кой съм аз? Накъде отивам? С кого да вървя?”. Най-популярните дялове на индивидуалната астрология отговарят на точно тези основни житейски въпроси. AsroScript към момента работи с рождена, предсказателна и партньорска астрология и предлага хороскопи с фокус върху характера и съдбата ви, прогноза за бъдещ период или романтични отношения с любим човек.

Астрологията погрешно се идентифицира само като инструмент за прогнози. Тя е отражение на целия свят и затова може да даде отговори на всичко – личности, събития, процеси, бъдеще и минало.

Натална астрология

Хороскоп за вашия характер и общи показатели за цял живот. Рождена или натална астрология. Разказва за характера Ви и модела на поведение, за силните и слабите ви страни, за вътрешните проблеми си, върху които трябва да работите, за способностите и талантите, които ще ви помагат и можете да развивате.

Рожден / Натален Хороскоп “Кой съм аз?”

Рожден / Натален Хороскоп “Кой съм аз?”

Наталните  или рождени хороскопи описват най-вече личността Ви и изследват как качествата и характерът Ви се отразяват на поведението и съдбата Ви. Наталната карта може да се изучава цял живот – има много литература по въпроса, затова е нужно просто да знаете нейните компоненти.

Ако никога не са Ви правили професионален хороскоп, препоръчваме Ви да започнете с Рождения, който представлява най-синтезираното описание на основните тенденции в живота Ви.

Период на актуалност – Цял живот
Фокус върху – Характер и общи показатели за личната съдба
Не включва – Кога ще се развият събитията
Анализира – Рождената ви карта

Примерен Рожден / Натален Хороскоп

Обем на хороскопа: 16 – 20 страници
Цена: 35.00 лева (19.00 EUR)

ПОРЪЧАЙ РОЖДЕН ХОРОСКОП

Прогнозна и предсказателна астрология

Прогнозната астрология ползва 3 –  основни метода. Ние предлагаме Транзити, Прогресии и Слънчево възвръщане/ Солар. Транзитите описват външните влияния, Прогресиите следват линията на съдбата и желанията ви, а Соларът характеризира една слънчева година и събитията от даден рожден ден до следващия.

Годишен хороскоп прогноза “Накъде отивам?”

Годишен хороскоп прогноза “Накъде отивам?”

Този прогнозен хороскоп комбинира двата най-популярни метода на прогноза в астрологията Транзити и Прогресии. Описва влияния и възможни събития за период от 12 месеца, периодът е по Ваш избор.

Транзитите са външните фактори и изследват връзката между актуалните движения на планетите и вашата рождена карта. Прогресиите символизират вашия независим път и проследяват развитието на събитията, заложени в Рождения ви хороскоп, малко или повече независимо от външните обстоятелства.

Фокус върху – Предстоящи събития за годината и дългосрочни тенденции
Методология – Транзити и Прогресии към рождената карта

Примерен Хороскоп Годишна прогноза

Обем на хороскопа: 24 – 28 страници
Период на прогнозата: 12 месеца
Цена: 50.00 лева (27.00 EUR)

ПОРЪЧАЙ ГОДИШНА ПРОГНОЗА

Соларен хороскоп прогноза “Настоящата ми година”

Соларен хороскоп прогноза “Настоящата ми година”

Соларнит хороскоп е хороскоп-прогноза за една слънчева година – от последния Ви рожден ден до следващия. Соларната карта се съставя за момента, в който Слънцето се е върнало на точните градуси на зодиака, където е било при раждането ви.

Най-подходящо е да се поръча месец-два преди или след рождения ви ден.

Период на актуалност –  От избран рожден ден до следващия
Фокус върху – Каква ще е годината и събитията през нея
Методология – Соларната карта за годината самостоятелно и с аспекти към рождената

Примерен Соларен хороскоп

Обем на хороскопа: 18 – 22 страници
Период на прогнозата: една соларна година
Цена: 50.00 лева (27.00 EUR)

ПОРЪЧАЙ СОЛАРЕН ХОРОСКОП

Партньорска астрология

Астрологията на съвместимостта между двама души изследва отношенията и емоциите между партньорите на база техните рождени карти. При Синастрия двете карти се сравняват и наслагват. При Композита се съставя трета карта на принципа, че връзката е отделно явление. Двата метода са напълно различни, допълват се и заедно най-пълно описват отношенията между двама души.

Партньорски хороскопи може да има между хора с най-различни връзки. Нашите хороскопи за съвместимост и връзка са насочени към любовни и интимни отношения. 

Хороскоп за партньорска съвместимост / Синастрия

Соларен хороскоп прогноза “Настоящата ми година”

Хороскопът за романтична съвместимост или Синастрия описва първо индивидуалните нагласи на партньорите за любовни връзки и после разкрива характера на техните чувства един към друг и поведението им в конкретната връзка.

Синастрията отваря вратите за разбиране на личните отношения. Той е мощен инструмент за работа над себе си и заедно с партньора над партньорството ви.

Период на актуалност – Цял живот
Фокус върху –  Взаимни влияния между партньорите и роли в живота
Не включва – Кога ще се развият събитията
Анализира – Двете карти на партньорите отделно и съпоставени 

Обем на хороскопа: 16 – 20 страници
Цена: 40.00 лева (22.00 EUR)

Примерен Хороскоп за съвместимост / Синастрия

ПОРЪЧАЙ ХОРОСКОП ЗА СЪВМЕСТИМОСТ

Хороскоп на романтична връзка / Композит

Композит хороскоп на връзка

За Композит се използват двете астрологични карти на партньорите, като се определени средните точки между домовете и планетите в тях. Така е създадена композитната карта. Затова тя е уникална, така както са уникални двамата партньори.

Без да задава срокове, Композитът поставя рамките на връзката, в които можете да напишете своята лична история и описва какво може да очаквате от нея.

Период на актуалност – Цял живот
Фокус върху –  Потенциала и рамките на връзката 
Не включва – Кога ще се развият събитията
Анализира – Картата Композит по метода Средни точки между картите на партньорите  

Обем на хороскопа: 10 – 14 страници
Цена: 30.00 лева (17.00 EUR)

Примерен Хороскоп на връзка / Композит

ПОРЪЧАЙ ХОРОСКОП НА ВРЪЗКА КОМПОЗИТ