Много хора искат “просто хороскоп” и когато им се предложат варианти, се объркват. Но астрологията е богата както живота и затова има най-различни дялове астрология и голямо разнообразие от астро хороскопи.

AsroScript към момента работи с рождена, предсказателна и партньорска астрология и предлага хороскопи с фокус върху характера и съдбата ви, прогноза за бъдещ период или романтични отношения с любим човек.

Надяваме се с тази таблица и с отговорите на най-често задаваните въпроси да ви помогнем с избора на консултацията, от която имате най-голяма нужда в момента.

Хороскоп Рожден / натален „Кой съм аз?“ Прогнозен „Накъде отивам? Соларен “Настоящата ми година”  Партньорска съвместимост / Синастрия
Период на актуалност Цял живот 12 месеца от датата на поръчване От избран рожден ден до следващия Цял живот
Дял на астрологията Рождена / натална астрология Прогнозна / предсказателна астрология
Прогнозна / предсказателна астрология Партньорска астрология
Методология Обща астрология, Астро-психология Транзити и Прогресии Слънчево възвръщане на рождения ден  Синастрия
Анализира Рождената ви карта Транзити и Прогресии към рождената карта Соларната карта самостоятелно и аспектите ѝкъм рождената Сравнява картите на партньорите
Фокус върху Характер и общи показатели за личната съдба Предстоящи събития за период от 12 месеца Каква ще е годината и събитията през нея Психология, взаимни влияния и  роли в живота
Не включва Кога ще се развият събитията Кога ще се развият събитията

Избор и поръчка на лични астро хороскопи

Астрологията дава отговори на всички възможни въпроси.

Астрологията погрешно се идентифицира само като инструмент за прогнози. Тя е отражение на целия свят и затова може да даде отговори на всичко – личности, събития, процеси, бъдеще и минало.

Хората си приличат и техните въпроси се свеждат до познатите „Кой съм аз? Накъде отивам? С кого да вървя?“. Най-популярните дялове на индивидуалната астрология отговарят на точно тези основни житейски въпроси.

Характер и общи показатели за цял живот

Рождена или натална астрология. Разказва за характера Ви и модела на поведение, за силните и слабите ви страни, за вътрешните проблеми си, върху които трябва да работите, за способностите и талантите, които ще ви помагат и можете да развивате.

Рожден / Натален Хороскоп “Кой съм аз?”

Рожден / Натален Хороскоп “Кой съм аз?”

Обем на хороскопа: 16 – 20 страници
Цена: 35.00 лева (19.00 EUR)

Наталните  или рождени хороскопи описват най-вече личността Ви и изследват как качествата и характерът Ви се отразяват на поведението и съдбата Ви. Ако никога не са Ви правили сериозен хороскоп, препоръчваме Ви да започнете с Рождения хороскоп, който представлява най-синтезираното описание на основните тенденции в живота Ви.

Наталната карта може да се изучава цял живот – има много литература по въпроса, затова е нужно просто да знаете нейните кмпоненти.

ПОРЪЧАЙ РОЖДЕН ХОРОСКОП

ПРИМЕРЕН РОЖДЕН ХОРОСКОП

Прогнозна и предсказателна астрология

Прогнозна астрология. Тя ползва няколко метода –  ние предлагаме Транзити, Прогресии и Слънчево възвръщане/ Солар. Транзитите описват външните влияния, Прогресиите следват линията на съдбата и желанията ви, а Соларът характеризира годината и събитията от даден рожден ден до следващия.

Годишен хороскоп прогноза “Накъде отивам?”

Годишен хороскоп прогноза “Накъде отивам?”

Обем на хороскопа: 24 – 28 страници
Период на прогнозата: 12 месеца
Цена: 50.00 лева (27.00 EUR)

Прогнозният хороскоп описва енергийни влияния и възможни събития към момента и за период от 12 месеца напред. В астрологията има няколко вида прогнозни методи, а ние ви предлагаме комбинация от двата най-популярни.

Транзитите са външните фактори и изследват връзката между актуалните движения на планетите и вашата рождена карта, а Прогресиите – вашия независим път – проследяват развитието във времето на събитията, заложени в Рождения ви хороскоп, малко или повече независимо от външните обстоятелства.

ПОРЪЧАЙ ГОДИШНА ПРОГНОЗА

ПРИМЕРЕН ХОРОСКОП ПРОГНОЗА

Соларен хороскоп прогноза “Настоящата ми година”

Соларен хороскоп прогноза “Настоящата ми година”

Обем на хороскопа: 18 – 22 страници
Период на прогнозата: една година
Цена: 50.00 лева (27.00 EUR)

Соларнит хороскоп е годишен хороскоп-прогноза за една година – от последния Ви рожден ден до следващия. Базира се на момента, в който Слънцето се е върнало на точните градуси на зодиака, където е било при раждането ви. Като прогнозен метод задължително се използва при консултация, но е най-подходящо да се поръча месец-два преди или след рождения ви ден.

ПОРЪЧАЙ СОЛАРЕН ХОРОСКОП

ПРИМЕРЕН СОЛАРЕН ХОРОСКОП

 

Партньорска астрология

Синастрията или астрологията на съвместимостта между двама души която изследва чувствата помежду ви и отношенията чрез наслагване на двете рождени карти. Съществуват още няколко метода за изследване на взаимоотношенията, които ще предлагаме в бъдеще.

Соларен хороскоп прогноза “Настоящата ми година”

Хороскоп за партньорска съвместимост / Синастрия

Обем на хороскопа: 16 – 20 страници
Цена: 40.00 лева (22.00 EUR)

Хороскопите за съвместимост са насочени към любовните и интимни отношения. Хороскопът за партньорска съвместимост или синастрия разказва за взаимодействието и чувствата между двамата партньори и поведението им един към друг.

ПОРЪЧАЙ ХОРОСКОП ЗА СЪВМЕСТИМОСТ

ПРИМЕРЕН ХОРОСКОП ЗА СЪВМЕСТИМОСТ

Имате още въпроси? Прочетете Кой хороскоп да избера?